Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Serotonin - lykkehormon - søvn - psyke

fettforbrenning

sexlyst - energi - stressnivå - fordøyelse

hjernefunksjon - immunforsvar - forbedret hud og mere.

Forskere finner nå at en søvnmangel faktisk eroderer din genetiske kode. Erosjon av din genetiske kode fører til sykdommer og andre plager. Tallrike studier har vist at mer enn 700 gener er forvrengt fra søvnmangel. Mangel på søvn er også knyttet til en kortere levetid.

(REM-søvn) Visste du at for lite søvn kan resultere i f.eks. demens fra 24% - 48%, fedme, dårlig immunforsvar o.s.v?

Søvn har også en avgjørende betydning for kroppens immunforsvar. Sover vi ikke nok, blir kroppen for eksempel dårligere til å danne visse stoffer som er viktige for immunsystemet.


For eksempel påvirkes proteinet Interleukin-6, som bekjemper infeksjoner i kroppen og som også har vist seg å spille en viktig celle-drepende rolle i forbindelse med kreft.

Frarøver man for eksempel rotter søvnen, vil de etter to uker utvikle forskjellige infeksjoner og dø. Årsaken kan være at immunforsvarets hvite blodlegemer og antistoffer ikke reagerer som de skal.


Viser til video under: Serotonin - lykkehormon - søvn - psyke - fettforbrenning - sexlyst - energi- stressnivå -fordøyelse - hjernefunksjon - immunforsvar - forbedret hud og mere. Styr unna syntetisk medisin som forstyrrer din egen produksjon av serotonin. En mann forteller her om sin sykdom Parkinson.  

Last ned powerpoint

Fordelene med Adapt X.1

Adapt er helt naturlig og uten bivirkninger. Hjelper kroppen til å balansere serotonin og & melatonin nivået.

En dobbel blind test studie fokuserte på humør og søvn på moderat stresset voksne.

8% mindre spenning

15% mindre depresjon

25% mindre irritert

33% faller i søvn fortere

40% forbedret søvnkvalitet

30% færre oppvåkninger på natta

24% lengre REM-søvn


Ikke til bruk i markedsføring. Dette er informasjon hvis man har ubalanse.


Nøkkelen er Serotonin-balanse! Hvis den er for høy:

Mental confusion - Mental forvirring

Diarrhea - diare

Dilated pupils - utvidete pupiller

Vomiting - oppkast

Restlessness - rastløshet

Seizures - anfall

Dizziness - svimmelhet

High Fever - forhøyet temperatur

Agitation - opphisselse

Muscle rigidity - muskelstivhet

Sweating and shivering - svetting og skjelving

Unconsciousness - bevisstløshet

Hypomania - Hypomani (lett mani)

Shyness - beskjedenhet

Adrenal fatigue - adrenal utmattelse (binyrene produserer for lite hormoner)

Elevated blood pressure - høyt blodtrykk

Irregular heartbeat - uregelmessige hjerteslag

Tremors or twitchy muscles - skjelvinger eller ticks i musklene

Headaches - hodepine

Restless leg syndrome - restless legs syndrome

Anxiety - angst

Allergies - allergier

Allergy induced asthma - allergisk astma

Multiple chemical sensitivitiezs - kjemisk miljøintoleranse

Urticaria, Chronic recurrent - elveblest, kronisk tilbakevendende


Den mest vanlige årsak til forhøyet serotonin er bruken av Rx antidepressiver som øker serotonin-nivået i hjernen.

I denne gruppen medikamenter har vi selektiv serotonin reopptaks hemmere (SSRI), selektiv noradrenalin reopptakshemmere (SNRI), monoamino- oksidasehemmere (MAO), og tricycliske antidepressiver


Balansert Serotonin

Kognitiv funksjon, seksuell funksjon, humør, hukommelse, fettforbrenning, fordøyelse, immunforsvar, søvnfunksjon


Hvis man har for lavt serotonin-nevå

Sleep apnea - pustestopp under søvn

Insonnia - søvnproblemer

Memory - hukommelse

ADHD

Alzheimer - alzheimer

Autisme - autisme

Osteoporosis - osteoporose

Hormone dysfunction - hormonell forstyrrelse

Cortisol dysfunction - kortisol-forstyrrelser

PMS - PMS (premenstruelt syndrom)

Obesity - fedme

OCD - tvangslidelse (obsessiv- kompulsiv lidelse)

Inflammasjon (betennelse)

Diabetes - sukkersyke

SAD - vinterdepresjon (seasonal affective disorder)

Eczema - eksem

Social phobia - sosiale fobier

Rheumatoid Arthritis - Leddgikt eller revmatoid artritt

Muscle twitching - Muskel-tics

Cognitive detoriation - Kognitiv svekkelse

Addiction and substance abuse - avhengighet og stoffmisbruk

Aggression - aggresjon

Epilepsy - epilepsi

ADD - ADD (ADHD uten hyperaktivitet)

Sleep cycle - søvnsyklus

MS - (multippel sklerose)

Chronic neurotransmitter depletion - kronisk nevrotransmitter-mangel

Alkoholisme - alkoholisme

Parkinson

TMJ - kjeveleddsdysfunksjon

Negative thoughts - negative tanker

Heart failure - hjertesvikt

Learning - læring

Low libido - lav sexlyst

Chronic illness - kronisk sykdom

Chronic pain - kronisk smerte

Chronic stress - kronisk stress

Crohns - crohns

IBS - irritabel tarmsyndrom

Ulcerative colitis - ulcerøs kolitt

Cardial disease - hjertesykdom

Low self esteem - lav selvtillit

Bulemia - bulemi

Carbohydrate cravings - sug etter karbohydrater

Depression - depresjon

Fatigue - tretthet

Tinnitus - øresus

Cataracts - grå stær

Sugar cravings - sukkertrang

Panic attacks - panikkanfall


Se på linken under. Viser mange helseutfordringer hvis man har ubalanse. 

0